SONG: MUKWASHA
ALBUM: HOKOYO

LYRICS


Kumura ngowani, pfugama nebvi rimwechete wotorova gusvu mukwasha
Denga riye rakatinhira, tirikuda mbeu neanorima
Wotoona yekutamba mukwasha!

Haa wondimutsa nemutupo
Gara wangoziva kuti ndoozviripo
Kana zvakunetsa mwana wangu dzora mukwasha!
Uchatenga mombe, uchabaya, uchavhiya
Uchapura nyemba uchadzura nzungu dziya
Ende baba vati vanoda madhorofiya
Wotomhanya musango mukwasha!

Pane andibiira pombi yemvura
Kana zondo rangu randanga ndabvura
Vanhu vese vati bvunzai mukwasha
Pakati pevanhu vese varipo ndiani watigarira kumhepo?
Zvaakungonzi bvunzai mukwasha

Ndirikunzwa kuda kurova munhu
Ndirikunzwa kuda kubata munhu
Rega ndimbokurova mukwasha!

Zvandapfuura nekudhamu inga ndakubatirai gwaya?
Ndikamora mukoko wangu
Huchi husina mazana x2
Sheri yacho sheriyo yamakandipa
Imhenya yemwana
Nyangwe zvikarema ndoita nharo dzaMalema!x2

Mukwasha jongwe iro
Muchamhanya naro kusvikira maribata
Madzimbuya voda saga remagaka
Changamire vati vanoda hari mukwasha
Zino rakaora muchando rinobanda
Handina mari yekudzurisa kani mukwasha
Vakatemwa nyora kare neimwe n’anga
Vatezvara vako nharo vanodzikaka!

Tungamira mombe tirime mukwasha
Asambeni famba nendima
Tsemura danda uratidze hukwasha
Asambeni famba nendima
Tibatire foro tirime mukwasha
Asambeni famba nendima
Kutakura danda ndookuti mukwasha
Asambeni famba nendima!

Zvandapfuura nekudhamu inga ndakubatirai gwaya?
Ndikamora mukoko wangu
Huchi husina mazana x2
Sheri yacho sheriyo yamakandipa
Imhenya yemwana
Nyangwe zvikarema ndoita nharo dzaMalema!x2

Pamwoyo pamwoyo ndipo paugere
Munzira yerudo, tichafamba nemo nemo
Zororo remwoyo wangu, ndiwe unogaramo
Madzoro erudo anotumwa munhu here?
Akatema muonde akadenha
Zvakanaka Chihombe, zvakanaka!

Leave a Reply